POZOR !! Důležité upozornění !!

POZOR !! Důležité upozornění !!

Dovolte mi Vás informovat, že se vyskytl případ včas nepodaného daňového přiznání za rok 2016 (dle informace od bývalého klienta), o kterém nám bylo naší bývalou paní účetní tvrzeno, že bylo podáno řádně a včas.

Zdvořile Vás proto žádám abyste osobně prověřili všechna podání za sebe a své společnosti vůči státní správě (aby Vám nevznikla případně škoda) a nespoléhali se na tvrzení třetí osoby. Taktéž prosím prověřte své platby vůči naší společnosti, zejména pak pokud jste učinili jakoukoli platbu v hotovosti.

Dále mi dovolte Vás informovat, že společnost LIBROTAX s.r.o. v současné době nepřebírá žádné podklady a doklady k zaúčtování, pokud je od Vás někdo jménem naší společnosti přebírá, dopouští se pravděpodobně podvodu, protože k tomu nemá žádné oprávnění. Stejně tak pokud Vám kdykoli v minulosti někdo nabízel zajištění plateb (např. za zaměstnance vůči zdravotní pojišťovně či správě sociálního zabezpečení) neměl k tomuto oprávnění. Společnost LIBROTAX s.r.o. nikdy služby tohoto typu nenabízela a nenabízí.

Také jsme obdrželi informaci, že někdo tvrdil našim klientům, že společnost LIBROTAX s.r.o. jde do konkurzu či “končí”. Toto tvrzení taktéž nebylo a není pravdivé, pokud Vám toto někdo tvrdil dopustil se taktéž pravděpodobně podvodu.

Za společnost LIBROTAX s.r.o. jedná a veškeré dokumenty přebírá pouze jednatel společnosti.

Pro informace a v případě jakýchkoli pochybností či nejasností jsem Vám k dispozici na níže uvedeném telefonním čísle.

Radek Vyškovský, jednatel
+420 724 026 213

Štítky: