POZOR !! Důležité upozornění !!

POZOR !! Důležité upozornění !!

Dovolte mi Vás informovat, že se vyskytl případ včas nepodaného daňového přiznání za rok 2016 (dle informace od bývalého klienta), o kterém nám bylo naší bývalou paní účetní tvrzeno, že bylo podáno řádně a včas. Zdvořile Vás proto žádám abyste osobně prověřili všechna podání za sebe a své společnosti vůči státní správě (aby Vám nevznikla Přečíst si víc oPOZOR !! Důležité upozornění !![…]

Spokojení Vlastníci

Spokojení Vlastníci

Navázali jsme spolupráci se společností Spokojení Vlastníci, s.r.o., která nabízí služby profesionálního předsedy nebo pověřené osoby, která bude zastupovat vaše SVJ. Majitelkou a jednatelkou společnosti je Viktorie Pastyříková. Služby nabízí také v anglickém jazyce.

Baby Office

Networking v Baby Office

Dle postu Baby Office na Facebooku, citujeme: “Yvon Vyškovský Zusková vtipně představila účetní a daňovou firmu Librotax”. Networkingová akce se konala v Baby Office s.r.o., Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4 Web: Baby Office